საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო  რეკვიზიტები

ს.ს         “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი:  TBCBGE22

მიმღების ანგარიში:   GE12TB7933936020100005

მიმღების სახელი:       შ.პ.ს ლუქსი