საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები

ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE87TB7878636010100041
საიდენტიფიკაციო კოდი 01011054102
ბენეფიციარი ი/მ: ქეთევან ეგრისელაშვილი