საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები

ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE77TB7158536010100045
საიდენტიფიკაციო კოდი 01011082665
ბენეფიციარი ი/მ: ნინო ეგრისელაშვილი

ბანკის დასახელება სს კრედო ბანკი
ბანკის კოდი JSCRGE22
ანგარიშის ნომერი GE68CD0360000021989819
საიდენტიფიკაციო კოდი 01011082665
ბენეფიციარი ი/მ: ნინო ეგრისელაშვილი