საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები

თიბისი ბანკი
ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE77TB7158536010100045
მიმღების სახელი ი/მ ნინო ეგრისელაშვილი

 

კრედო ბანკი
ბანკის დასახელებასს კრედო ბანკი
ბანკის კოდიJSCRGE22
ანგარიშის ნომერიGE68CD0360000021989819
მიმღების სახელიი/მ ნინო ეგრისელაშვილი