როგორ შევიძინოთ?

შეკვეთისთვის საჭიროა ქვემოთ მოცემულს ინსტრუქციას დაწვრილებით გაეცნოთ.▪ 555 303 203 514 101 101

▪ 555 303 308 555 906 909