ბალიშის ზომები მოცემულია სანტიმეტრებშიდასახელებასიგრძესიგანე
ბალიში № 17050
ბალიში № 27070