საბნების ზომები მოცემულია სანტიმეტრებშიდასახელებასიგრძესიგანე
ერთსაწოლიანი220150
ორსაწოლიანი220200