გარანტია

საგარანტიო ტალონი

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს

საგარანტიო მომსახურეობა არ ხორციელდება თუ:

გასულია საგარანტიო ვადა;

საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი;

ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია;

მოწყობილობას აღენიშნება მექანიკური ან ვიზუალური დაზიანება;

მოწყობილობა დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირების დროს;

მოწყობილობა დაშლილია (გახსნილია) თვითნებური შეკეთების ან რაიმე სხვა მიზნით;

დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხის შეღწევით;

დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვალებადობით), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.

You've just added this product to the cart: