გარანტია

საგარანტიო ტალონი

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო ტალონის პირობებს

საგარანტიო მომსახურეობა ელექტრო ტექნიკაზე არ ხორციელდება თუ:

1. გასულია საგარანტიო ვადა;
2. საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი;
3. ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია;
4. მოწყობილობას აღენიშნება მექანიკური ან ვიზუალური დაზიანება;
5. მოწყობილობა დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირების დროს;
6. მოწყობილობა დაშლილია (გახსნილია) თვითნებური შეკეთების ან რაიმე სხვა მიზნით;
7. დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხის შეღწევით;
8. დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვალებადობით), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.