დაბრუნება / გადაცვლა

პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

  • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
  • პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
  • შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი.

სხვა მიზეზების შემთხვევაში შეკვეთა არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულიანივთის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ და შეტყობინებიდანსამუშაო დღის განმავლობაში, გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი. ტრანსპორტირების ხარჯს ფარავს კომპანიანივთირომელიც უნდა დაბრუნდეს უკან:

  • არ უნდა იყოს გარეცხილი;
  • არ უნდა იყოს გამოყენებული;
  • შეფუთვა არ უნდა იყოს დაზიანებული.