დაბრუნება / გადაცვლა

დაბრუნება / გადაცვლა

პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში

1. პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;

2. პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;

3. შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი.

სხვა მიზეზების შემთხვევაში შეკვეთა არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია, ნივთის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ და შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი. ტრანსპორტირების ხარჯს ფარავს კომპანია. ნივთი, რომელიც უნდა დაბრუნდეს უკან:

 

1. არ უნდა იყოს გარეცხილი;

2. არ უნდა იყოს გამოყენებული;

3. შეფუთვა არ უნდა იყოს დაზიანებული.